Online aktivita a finanční trhy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2022
Řešitel: doc. RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 745 000 Kč
Registrační číslo 20-16786S
Číslo zakázky: GA106010

Projekty řešitele