doc. RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D.

Projekty řešitele:

Online aktivita a finanční trhy
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)