Effects of foreign capital flows: structural approach

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Viktar Dudzich
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkový rozpočet: 670 824 Kč
Registrační číslo 3/2021
Číslo zakázky: ES106020

Projekty řešitele