Teorie očekávání v oceňování podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 190 590 Kč
Registrační číslo F1/56/2014
Číslo zakázky: IG104014

Projekty řešitele