doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.

Projekty řešitele:

Teorie očekávání v oceňování podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)