Řešení rizikovosti nepříznivých změn klimatu v ČR pojištěním

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. března 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 601 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/Z020
Číslo zakázky: GA102023