prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Projekty řešitele:

Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Řešení rizikovosti nepříznivých změn klimatu v ČR pojištěním
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza a ohodnocování finanční stability pojišťoven a penzjních fondů v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)