prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Projekty řešitele:

Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Řešení rizikovosti nepříznivých změn klimatu v ČR pojištěním
2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza a ohodnocování finanční stability pojišťoven a penzjních fondů v ČR
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)