Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 31. prosince 2007
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 643 000 Kč
Registrační číslo GA402/05/0893
Číslo zakázky: GA102015