Analýza a ohodnocování finanční stability pojišťoven a penzjních fondů v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 727 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1268
Číslo zakázky: GA102022x