Oceňování zdravotnických přístrojů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Silvie Jeřábková, MSc
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 249 410 Kč
Registrační číslo 7/2016
Číslo zakázky: IG104026

Projekty řešitele