Ing. Silvie Jeřábková, MSc

Projekty řešitele:

Oceňování zdravotnických přístrojů
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)