Ing. Silvie Jeřábková, MSc

Projekty řešitele:

Oceňování zdravotnických přístrojů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)