Studentské části a aktivity konference TPAVF

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Lukáš Hulínský
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 196 020 Kč
Registrační číslo F1/89/2017
Číslo zakázky: IG108017

Projekty řešitele