Studentské části a aktivity konference TPAVF

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Lukáš Hulínský
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 174 600 CZK
Registrační číslo F1/48/2021
Číslo zakázky: IG108021
Projekt je zaměřen na podporu soutěžních studentských sekcí, které každoročně organizuje katedra veřejných financí v rámci konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF). Tato studentská sekce je určena pro studenty bakalářských a navazujících magisterských programů. Součástí projektu je i částečná podpora hlavních odborných sekcí konference TPAVF (pokud bude uskutečněna) ve vazbě na studentské zapojení. Důležitým výstupem bude sborník. V případě, že situace okolo současné probíhající pandemie neumožní konání konference v prezenční formě, tak bude uspořádána v online prostředí. Sborník z hlavní konference je standardně zasílán k posouzení pro zařazení do databáze Web of Science.