Problémy korelace v řízení finančních rizik

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 275 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/0380
Číslo zakázky: GA102029

Projekty řešitele