Kreditní riziko a kreditní deriváty

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 574 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0890
Číslo zakázky: GA102026

Projekty řešitele