doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Problémy korelace v řízení finančních rizik
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Kreditní riziko a kreditní deriváty
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)