doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Problémy korelace v řízení finančních rizik
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Kreditní riziko a kreditní deriváty
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)