16. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)
Agentura: IGA VŠE
Registrační číslo 1/2015
Číslo zakázky: IG105035

Projekty řešitele