Central European Network for Suistainable and Innovative Economy

Věda a výzkum

Doba řešení: 7. května 2022 - 30. září 2022
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Spoluřešitel
Poskytovatel: NAWA International Academic Partnership Programme
Celkový rozpočet: 233 500 000 Kč
Registrační číslo PPI/APM/2019/1/00047/U/00001/PUEB
Číslo zakázky: GZ105022

Projekty řešitele