Nové přístupy k vykazování výnosů ve světě a možnosti jejich aplikace v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 2/07
Číslo zakázky: IG105037X

Projekty řešitele