Analýza účetních pravidel pro vykazování zisku nové přístupy ve světě a možnosti jejich aplikace v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 906 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/P523
Číslo zakázky: GA105019

Projekty řešitele