Textová analýza obsahu účetních závěrek

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 552 680 Kč
Registrační číslo F1/18/2018
Číslo zakázky: IG105028

Projekty řešitele