20. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 266 590 Kč
Registrační číslo F1/16/2019
Číslo zakázky: IG105019

Projekty řešitele