Finanční investiční instrumenty a jejich vliv na ocenění podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Jana Gebauerová
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 40 000 Kč
Registrační číslo F1/90/2014
Číslo zakázky: IG105044

Projekty řešitele