Veřejné finance v globalizovaném světě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2025
Řešitel: doc. Ing. Hana Zídková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 2 174 890 CZK
Registrační číslo F1/39/2022
Číslo zakázky: IG108012
Pandemie COVID-19 spolu s již dříve existujícími dlouhodobými strukturálními problémy, jako je stárnutí populace, změna klimatu, rostoucí nerovnost, digitalizace a automatizace způsobila výrazné zhoršení veřejných financí. Bude nezbytné vytvořit podmínky pro silný, odolný a hospodářský růst, který v budoucnu podpoří dlouhodobou vyrovnanost veřejných rozpočtů. Předčasné zrušení fiskální podpory nebo zvýšení daní by mohly ohrozit oživení, jak se to stalo v mnoha zemích po globální finanční krizi. Na druhé straně omezující opatření přijímané ve většině zemí způsobila nárůst rozpočtových deficitů a vládního dluhu. Státy by měly zavést vhodné kombinace daňových a výdajových politik.

Účastníci projektu se budou zabývat otázkami, jak může být daňová a fiskální politika koncipována komplexně tak, aby fiskální systémy mohly poskytovat nejen udržitelnost veřejných financí, ale i rovnováhu spravedlnosti a hospodářského růstu. Cílem bude zjišťovat klíčové aspekty, které by politici měli vzít v úvahu, aby zajistili optimální návrh daňové a fiskální politiky ve zkoumaných oblastech. Tímto výzkumem by měl projekt přispět k úspěšné implementaci případné daňové a výdajové reformy. S využitím vědeckých metod budou identifikovány problémy v oblasti veřejných financí včetně faktorů, které je ovlivňují. Výzkum bude zaměřen jak na důsledky existující pandemie Covid-19, tak na jiné (dříve existující) skutečnosti vedoucí k nerovnováze veřejných financí.