Experience sharing of V4 against the shadow economy, corruption and tax avoidance

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. ledna 2024 - 30. června 2025
Řešitel: doc. Ing. Hana Zídková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
program: Visegrad+ Grants
Celkový rozpočet:
Registrační číslo PK-5724
Číslo zakázky: ÚP108014
Projekt si klade za cíl sdílet znalosti evropských zemí, včetně V4, v oblasti digitalizace informací
ve financích (elektronické faktury, elektronická evidence tržeb). Digitalizace a transparentnost informací
je aktuální ve všech členských státech EU. Tyto mechanismy jsou zaměřeny na snížení daňových úniků.

Projekty řešitele