Ekonomické a institucionální aspekty veřejných financí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2022
Řešitel: doc. Ing. Hana Zídková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 876 140 Kč
Registrační číslo F1/7/2019
Číslo zakázky: IG108019
Fungování systému veřejných financí významně ovlivňuje ekonomickou efektivnost celého hospodářství, včetně růstové dynamiky. Důvodem je zejména jejich velikost, neboť veřejné příjmy stejně jako veřejné výdaje představují ve vyspělých zemích zpravidla více než 40 % HDP. Efektivita veřejných financí je ovlivňována zejména zvolenou institucionální strukturou a její funkčností a dále samozřejmě způsobem použití jednotlivých daňových a výdajových nástrojů. Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že jejich zkoumání je nedílnou součástí ekonomie a je vysoce relevantní pro hospodářskou politiku.
Cílem navrženého projektu je s využitím vědeckých metod identifikovat kritická místa, ve kterých dochází k neefektivitě, resp. nevhodnému nastavení v oblasti veřejných financí. Cíl bude naplňován ve dvou základních oblastech. První oblast výzkumu se bude věnovat problematice daňových příjmů, zejména optimální struktury daňového systému a jeho efektivního nastavení. Budou zkoumány distorze způsobené daněmi a dále pak odolnost vybraných daňových příjmů vůči daňovým únikům. Druhá oblast zkoumání bude zaměřena zejména na správné nastavení výdajových politik a jejich korektní vyhodnocování.