Teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. et Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 600 000 Kč
Registrační číslo 48/2016
Číslo zakázky: IG104036

Projekty řešitele