doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.

Projekty řešitele:

Teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)