Analýza dopadů změn české legislativy na uskutečněné přeměny společností v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Michal Trnka
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 255 060 CZK
Registrační číslo F1/3/2013
Číslo zakázky: IG105023x

Projekty řešitele