Ing. Michal Trnka

Projekty řešitele:

Analýza dopadů změn české legislativy na uskutečněné přeměny společností v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)