Aktuální problémy krizového finančního řízení a fin.řízení koncernů v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: Ing. Josef Škarpa, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 40 000 Kč
Registrační číslo 3/00
Číslo zakázky: IG104050

Projekty řešitele