Aktuální problémy krizového finančního řízení podniků - sanace a revitalizace podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2001 - 30. září 2002
Řešitel: Ing. Josef Škarpa, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 44 000 Kč
Registrační číslo 2/01
Číslo zakázky: IG104051

Projekty řešitele