Ing. Josef Škarpa, Ph.D.

Projekty řešitele:

Aktuální problémy krizového finančního řízení podniků - sanace a revitalizace podniku
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Aktuální problémy krizového finančního řízení a fin.řízení koncernů v ČR
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)