Ing. Josef Škarpa, Ph.D.

Projekty řešitele:

Aktuální problémy krizového finančního řízení podniků - sanace a revitalizace podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Aktuální problémy krizového finančního řízení a fin.řízení koncernů v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)