Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 426 020 Kč
Registrační číslo 13/2015
Číslo zakázky: IG107015

Projekty řešitele