Empirické ověření gramotnosti studentů vysokých škol

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Dušan Hradil
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 149 960 Kč
Registrační číslo F1/27/2012
Číslo zakázky: IG102032a

Projekty řešitele