Moderní přístupy měření a řízení strategické výkonnosti ekonomických suběktů

Věda a výzkum