Moderní přístupy měření a řízení výkonosti podnikatelských subjektů a jejich vliv na manažerské účetnictví

Věda a výzkum