doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Mezinárodní srovnání požadavků na profesní kompetence controllerů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Vliv změn podnikatelského prostředí na profesní kompetenci podnikových controllerů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Využití nástrojů a metod manažerského účetnictví v rámci Corporate Governance
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Moderní přístupy měření a řízení strategické výkonnosti ekonomických suběktů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Moderní přístupy měření a řízení výkonosti podnikatelských subjektů a jejich vliv na manažerské účetnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Strategicky orientované manažerské účetnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)