doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Mezinárodní srovnání požadavků na profesní kompetence controllerů
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Vliv změn podnikatelského prostředí na profesní kompetenci podnikových controllerů
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Využití nástrojů a metod manažerského účetnictví v rámci Corporate Governance
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Moderní přístupy měření a řízení strategické výkonnosti ekonomických suběktů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Moderní přístupy měření a řízení výkonosti podnikatelských subjektů a jejich vliv na manažerské účetnictví
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Strategicky orientované manažerské účetnictví
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)