ANALÝZA EFEKTIVNOSTI MIKROFINANČNÍCH INSTITUCÍ V LATINSKÉ AMERICE A ASII

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Pavel Zetek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 197 880 Kč
Registrační číslo F1/4/2013
Číslo zakázky: IG102023

Projekty řešitele