Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Řešitel: Ing. Miroslav Rada, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 889 000 Kč
Registrační číslo 17-13086S
Číslo zakázky: GA105017