Ing. Miroslav Rada, Ph.D.

Projekty řešitele:

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – II
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)