Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – II

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Miroslav Rada, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 868 000 Kč
Registrační číslo 20-17529S
Číslo zakázky: GA403010