Empirický výzkum zveřejňování účetních závěrek v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Gabriela Ďurianová
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 119 690 Kč
Registrační číslo 20/2011
Číslo zakázky: IG105051

Projekty řešitele