Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie

Řešené projekty

Rozpočtový deficit a fiskální politika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Rozvoj účetnictví v podmínkách vstupu ČR do Evropské unie se zaměřením na malé a střední firmy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Makroekonomické aspekty fiskální stabilizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Deficity veřejných rozpočtů a možnost vzniku finančních krizí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Majetek, závazky kontra aktivita a dluhy účetních jednotek, přístup k vymezení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Vzájemný vztah veřejného sociálního pojištění v ČR a harmonizace sociálního zabespečení v EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)