Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie

Řešené projekty

Rozpočtový deficit a fiskální politika
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Rozvoj účetnictví v podmínkách vstupu ČR do Evropské unie se zaměřením na malé a střední firmy
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Makroekonomické aspekty fiskální stabilizace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Deficity veřejných rozpočtů a možnost vzniku finančních krizí
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Majetek, závazky kontra aktivita a dluhy účetních jednotek, přístup k vymezení
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Vzájemný vztah veřejného sociálního pojištění v ČR a harmonizace sociálního zabespečení v EU
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)