Rozpočtový deficit a fiskální politika

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: Ing. Zdeněk Dvorný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 Kč
Registrační číslo 1/04
Číslo zakázky: IG109064

Projekty řešitele