Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 93 000 Kč
Registrační číslo 5/03
Číslo zakázky: IG109083

Projekty řešitele