doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Projekty řešitele:

Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)