Majetek, závazky kontra aktivita a dluhy účetních jednotek, přístup k vymezení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2002 - 31. srpna 2003
Řešitel: doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 81 000 Kč
Registrační číslo 1/02
Číslo zakázky: IG109042

Projekty řešitele