Majetek, závazky kontra aktivita a dluhy účetních jednotek, přístup k vymezení

Doba řešení: 1. září 2002 - 31. srpna 2003
Řešitel: doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 1/02
Číslo zakázky: IG109042

Projekty řešitele