Rozvoj účetnictví v podmínkách vstupu ČR do Evropské unie se zaměřením na malé a střední firmy

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 1/03
Číslo zakázky: IG109073

Projekty řešitele