doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Projekty řešitele:

Rozvoj účetnictví v podmínkách vstupu ČR do Evropské unie se zaměřením na malé a střední firmy
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Majetek, závazky kontra aktivita a dluhy účetních jednotek, přístup k vymezení
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)